Allt om trisslotter

Trisslotter har en lång historia, och har sålts i Sverige i ungefär 30 års tid. Trisslotten är också en genuint svensk uppfinning, även om det givetvis har funnits lotter i många andra länder tidigare. Ursprungligen var det inte särskilt enkelt att tillverka eller ens sälja Trisslotter, men tack vare datorer och annan ny teknik har processen blivit smidigare.

Tillverkningen blev billigare, allt fler återförsäljare kunde erbjuda Trisslotter och den slumpmässiga fördelningen av vinstlotter har blivit allt effektivare och pålitligare. Det har i sin tur lett till att Trisslotten nu är den enskilt vanligaste lotten i Sverige. Faktum är att Trisslotter inte bara mest populära bland lotter – Trisslotter är det mest populära spelet av alla spel över huvud taget, om man inte räknar med nätet.

När de första lotterna skapades är det ingen som vet, men upplägget har varit detsamma långt före Trisslotternas tillkomst. För många hundratals år sedan såldes lotter som fungerade på ungefär samma vis – målet för spelaren är att få tre likadana nummer för att vinna. Det är också därifrån som namnet – Triss – kommer.

Genom åren har Trisslotten också kommit att förändras, men inte särskilt drastiskt. Färgerna och designen har varierat från tid till annan, men också vinstplanen. Under vissa kampanjer har det sålts Trisslotter som gett miljoner, direkt på skrapet.

Under olika perioder säljs också lite mer annorlunda Trisslotter. Dit hör den så kallade Dubbeltrisslotten, som är precis vad namnet antyder – två Trisslotter som är sammansatta till en enda, men dubbelt så stor. Dubbeltrisslotten har med tiden blivit så eftertraktad att den numera säljs regelbundet och inte bara i begränsade tidsperioder. Jultriss är en annan variant som ges ut endast under en begränsad period, med början vanligen under November eller December.

Sedan Trisslotter började erbjudas på nätet i digital form av Svenska Spel har också en rad kampanjer tillkommit. Dessa varierar över tid och brukar som regel innebära att vinstchans och pris är detsamma, men under en kortare period kan man vinna högre belopp.

Det finns totalt vid varje givet tillfälle ungefär 8 miljoner Trisslotter i cirkulation. Av dessa ger över en och en halv miljon lotter vinst, eller med andra ord så är fler än var åttonde lott en vinstlott. Fyra lotter har ett vinstbelopp på 2,5 miljoner kr och fyra lotter har ett vinstbelopp på 1 miljon kr. Åtta lotter har ett vinstbelopp på 100 000 kr och 160 lotter har ett vinstbelopp på 10 000 kr. Långt över en miljon lotter har ett vinstbelopp på upp till 100 kr.